Cần gấp thợ nails có bằng Ohio.
Có thể mướn vợ chồng. Thợ làm chân tay nước và gel cũng ok. Lương cao, tip hậu, khu Mỹ trắng.Thợ ở xa có chỗ ở. Chỗ làm thoải mái vui vẻ. Cần biết thêm chi tiết, vui lòng liên lạc: Phuong @ 206-353-3675 hay tiệm 419-528-1373 Xin cảm ơn !!!
Licensed Nail Technicians are needed. Can hire spouses. High wages range depending on experiences. Mani &pedicure and gel only are also ok. Housing accommodation is available for interstate technicians. Caucasian Zone, high tipping. Comfortable working place.
For more information, please contact: Phuong @ 206-353-3675. Thank you !!!