Vì lý do sức khoẻ nên cần sang lại tiệm nail , tiệm rộng 1100 sqft , tiệm mới remodel nên rất mới , tiệm nằm trong khu du lịch tp napa , hiện khách rất đông , xin vui lòng lien hệ : 714-224-8821 hoặc 707-418-8899 gặp a Tường hoặc chị Donna