Tiệm nails cần sang khu trắng 100% , khách cực kì đông , 8 ghế, 8 bàn , vừa mới thay brand new , 1 phong wax , 1 facial , 1 kitchen. Thành phố nhỏ nhưng kiếm nhiều tiền, landlord không cần credit cũng ok, rent 1500(1400S/F) .702-468-3349.