Sang Tiệm Nail Ở Sidney Ohio
Tiệm Nail : Gia sang $230k cách Dayton / Huber heights about 30 minute drive north : In Sidney Ohio 2000 sf: income cao , rất ổn định. Trong busy plaza khu busy Walmart center . tip good .khách rất nice 10 ghế pedicure brand new . có thể để thêm được ghế pedi tại rất rộng . 10 bàn nails có thể để thêm được 4-5 bàn , 2 Phòng wax Co sink rửa tay . Tiệm đã hoạt động 20 năm, 1 chủ / và mới rebuild brand new 6 năm, Income cao , khu m ỹ trắng .  Income cao . .Tiền rent rẩ thấp . Income vẫn ổn định sau dich , sang vi Ly do move đi sứ ấm Please contact linda 937-418-2618