Vì move đi tiểu bang khác cần sang tiệm ở CUMMING, GA. – Tiệm nằm ngay mặt tiền đường khu mỹ trắng, khách sang, giá nail cao. – Tiệm rộng 1400sqft, 12 ghế spa, 8 bàn nails. Rent $3000 luôn CAM. – Tiệm có sẵn supply đầy đủ và luợng khách ổn định. – Nếu thật lòng xin liên lạc 678-200-5498. – Text nếu không kịp bắt máy.