Cần Sang Gấp Tiệm Nails Mới Remodel. Tiệm có 9 bàn 6 ghế và có 2 phòng wax riêng co máy giặt máy sấy. Tiệm Ở thành phố du lịch my Trang 95% có Sân chơi golf xung quanh có hotel. Tiền rent $ 1,100/ tháng. Giá bán $ 58K. Tiệm mới sửa sang nằm gần Walmart thành phố lớn vì không có người trông coi!
Tiệm giá cao, rent rẻ. Nếu thật lòng muốn mua xin liên lạc (336) 662-7393 gặp Tony. 
Thank you!