Cần bán tiệm tóc vì đến lúc về hưu cần bán tiệm tóc ở khu Southwest ngay đường Beechnut & Boone. – Tiệm rộng 1350 sqft, có 8 station chính và 1 station phụ, parking rộng rãi, tiền rent rẻ $1400/tháng. – Giá cả thương lượng. – Xin liên lạc để biết thêm chi tiết (832) 860-5670