Cần Gấp Nhiều Thợ Nail In Summerville South Carolina.
Tiệm đông khách đang cần thợ bột, dip, thợ biết làm design càng tốt. Bao lương từ $5000- $7000/ tháng hơn ăn chia tùy khả năng. Tiệm khu Mỹ trắng, khách sang, lịch sự, giá cao, tip good. Xung quanh có nhà hàng. Good location. 
Nơi làm việc vui vẻ, hoà đồng, thoải mái. Gọi đi làm ngay. 
Thật lòng xin liên lạc để đi làm: (843) 566-5254 Or (678) 270-2779. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.
Thank you!