Tiệm Pho Bowls. đang cần tuyển thợ bếp chính và phụ bếp. Tiệm trong khu shopping center khu mỹ trắng. Khách rất đông Lương theo thỏa thuận. Có chỗ ở cho thợ, thoải mái riêng tư. Không khí làm việc vui vẻ, thoải mái, chủ tiệm thân thiện, dễ gần.
Địa chỉ: 13855 Horizon Blvd, Horizon City TX 79928
Thật lòng muốn làm xin liên với lạc: 915-850-8645. Thank you.