Cần Thợ Nail In Mesa AZ. Bao lương từ $1,100 – $1,300/ tuần. Cần thợ nails biết làm BỘT – DIPPING – CHÂN TAY NƯỚC. Tiệm đông khách từ lúc mở cửa đến chiều tối. Tiệm nằm trong locations rất lớn: Target, Starbucks Ross, Michele, Jamboo Juice, nhà hàng Thai… 98% khách Mỹ trắng, giá nails cao, tiền tip 100% cash. Đặc biệt bên mình không trừ tiền supply của thợ, chia turn rất công bằng.
Các tình yêu nào thật lòng có nhu cầu về đội mình nha: (602) 875-9500 gặp Hannah.
Thank you!