Cần Gấp Thợ Nail In Oxnard California
Tiệm đang cần gấp thợ nail biết làm bột, chân tay nước và thợ everything càng tốt. Lương cao tùy theo khả năng, tip hậu. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ. Tiệm rất đông khách trong shopping center, khu trung tâm đúc, khách dễ thương. 
Mọi chi tiết vui lòng liên lạc (765) 237-8172, (805) 988-3023. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.
Thank you!