Tiệm YVONNE’S NAILS vùng Fremont tiểu bang California đang cần gấp thợ bột có kinh nghiệm. Bao lương  $170 / ngày hơn ăn chia 6/4, thợ tay chân nước bao $120 / ngày hơn ăn chia 6/4. Tiệm trong khu shopping Plaza. Không khí làm việc vui vẻ, thoải mái, chủ thân thiện.
Mọi thông tin chi tiết xin liên lạc số phone: (408) 768-4051. Xin cảm ơn!