Tiệm Avalon Nail Spa ở Napa CA đang cần thợ có kinh nghiệm, biết làm CTN, bột, dipping, design, biết wax và eyelashes càng tốt. Bao lương $160-$190/ Ngày. Tiệm trong khu Mỹ trắng, khách ổn định, sang, lịch sự. tip cao. Môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái.
Thật lòng quan tâm xin liên lạc: (707) 666-2934. 
Thank You!