Cần Thợ Nail Gấp In Englewood CO. Chào mọi người! Cần thợ biết làm bột và tay chân nước. Tiệm khách sang, tip hậu, giá cao( rebase P&W $50 trở lên). Chỗ làm thoải mái, thợ rất hòa đồng.Tiệm United Nails & Eyelash ở gần xa lộ I25 & Arapahoe. Tiệm sạch sẽ thoáng mát. Anh chị em nào muốn gia nhập gia đình United Nails xin liên lạc John 720-341-4874. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.