Cần Thợ Nail In Aurora CO.
Tiệm đang cần thợ nails giỏi bột. Bao lương or ăn chia tùy theo khả năng.
Tiệm mở cửa: Monday – Saturday từ 10:00 am – 5:00 pm. Sunday từ 11:00 am – 5:00 pm. Closed Tuesday.
Tiệm Time For Nails nằm ở khu đông dân cư thành phố Aurora CO. Khách walk-in nhiều, giá nails cao, tip hậu. Môi trường làm việc sạch sẽ, thoải mái. Chủ rất cần thợ yêu nghề, chăm chỉ và làm việc lâu dài. Để biết thêm information xin liên lạc: 720-382-3064 (cell) or 303-363-0868 (w). Thank you!