Tiệm đang cần gấp thợ nail nam nữ, biết làm chân tay nước hoặc everything càng tốt. Lương ăn chia hoặc tùy theo khả năng. Tiệm nằm trong khu mỹ trắng, Shopping Center, khách sang tip hậu. Có chỗ cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ thoải mái, chủ tiệm thân thiện.
Nếu anh chị thật lòng quan tâm xin liên lạc: 239-331-0769 hoặc 239-595-8209. Thanks