Cần gấp thợ nail In Apopka Florida. Cần thợ nữ làm everything làm full time. Lương từ $800 trở lên tuỳ theo tay nghề. Ave Nails & Spa at 1442 Rock Spring Rd Apopka Florida 32712. Khu Khách m.ỹ t.r.ắ.n.g, giá nail ok. Gần nhà hàng ăn uống. Nơi làm việc vui vẻ, thoải mái.Thật lòng xin liên lạc để biết thêm infomation: 407-451-1033. Thank you!