Cần Thợ Nail In Fort Lauderdale Florida
Tiệm Harbor Nails LIC ở vùng biển Fort Lauderdale đang cần thợ nail nam/nữ có kinh nghiệm biết làm NexGen, bột,  chân tay nước hoặc everything càng tốt . 99% khách mỹ trắng, giá cao, tip cao, tuần làm 6 ngày. Tiệm rất đông khách.
Địa chỉ : 1501 Se 17th St, Fort Lauderdale FL, 33316
 Nếu anh /chị quan tâm xin vui lòng liên lạc: 954-767-1006 or 954-980-9851. Thank You.