Cần Thợ Nail Vùng Gainesville, Florida Bao Lương Sẽ Giúp Đỡ Nếu Tay Nghề Yếu
Tiệm Pro Nails & Spa In 5750 sw 75 CourtGainesville, Fl 32608 tiệm nằm khu Mỹ Trắng, tip Cao. Bao lương hoặc ăn chia tùy thep khả năng.Tho gioi co the bao luong up to 1000/week. Chủ sẳn sàng giúp đỡ nếu tay nghề chưa vững. Có chỗ ở cho thợ ở xa.
Mọi chi tiết xin liên lạc Tracy: (708) 990-7001( C) hoặc (352) 278-8486 ( W)
Thank you!