Cần Thợ Nail In Dunedin FL
Tiệm Perfect Nails & SPa ở 922 Curlew Rd Dunedin FL 34698, cần thợ Nail Gấp. Cần tuyển thêm thợ nail nam nữ làm full time.Tiệm lớn trong Publix khu khách sang, dễ chịu. Tiệm nằm giữa Clearwater and Palm Harbor, Florida. Bảo đảm income từ $900 đến $1,500/ tuần tùy theo tay nghề, típ rất cao. Chỗ làm vui vẻ, hòa đồng. Chia turn công bằng. Gọi đi làm liền. Anh chị em đồng nghiệp có nhu cầu chỗ làm, xin liên lạc Linda: (203) 980-5453 hoặc (727) 738-8131. Để lại voice mail or text messages nếu không bắt phone. 
Xin cám ơn!