Cần Thợ Nail In Oviedo And Orlando FL
Tiệm ở khu vực UCF & Alafaya trail
Cần thợ nail giỏi dip nails, acrylic design & gel mani & Ped. 
Free acrylic design training ” If your willing to learn”
Full time hoặc part time, welcome part time students. Ưu tiên nhận bạn trẻ.
Giá cao và good tips.
Call or text Brian (904) 861-9972, Gwen (407) 777-7086. 
Thank you!
Noire Nail Bar Oviedo | 1121 Alafaya trail Oviedo, FL 32765