Tiệm đang cần thợ nails biết làm chân tay nước or everything càng tốt. Bao lương or ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm Tiffany Nail Spa nằm trong khu Shopping Center vùng Melbourne FL, khu Mỹ trắng, có lượng khách ổn định, good tip.Tiệm mở cửa: Monday – Saturday từ 9:00 am – 7:00 pm. Sunday từ 11:00 am – 4:00 pm. Có ngày nghỉ cho thợ trong tuần. Môi trường làm việc vui vẻ – thân thiện. Chủ sẽ training thêm cho thợ mới ra trường để hoàn thành công việc tốt hơn và nâng cao tay nghề.
Mọi chi tiết xin liên lạc: 321-652-0448 (Cell) gặp Hùng.
Thank you!