Cần Thợ Nail In Sarasota FL. Tiệm đang cần nhiều thợ nails biết làm chân tay nước hoặc everything càng tốt. Chỗ làm vui vẻ, rộng rãi và thoải mái. Khu vực Mỹ trắng, tips cao.
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: (941) 499-7777 or text KELLY (305) 846-1791.
Thank you.