Cần Thợ Nail In Lake Mary FL. Tiệm đang cần thợ nail. Lương bảo đảm $ 800 – $ 1,000 / tuần, trên ăn chia. Thợ nam nữ đều nhận. Làm full time or part time. Tiệm khu Mỹ trắng, khách sang trọng, lịch sự, dễ chịu, tip cao. Tiệm nail ở 1109 International Pkwy Lake Mary, FL 32746 có lượng khách ổn định quanh năm cho thợ làm. Chủ không trừ gì của thợ. Chỗ làm hòa đồng, thân thiện.
Anh chị em cần chỗ làm vui lòng liên lạc 689-222-8115, có thể text, nếu gọi chủ bận ko trả lời được. Vui lòng vô trang website của tiệm để biết giá nail www.nailloungebyk.com.
Thank you for watching!