Cần Thợ Nail In Miami Gardens FL. Tiệm nail ở 3753 NW 167 Th St , Miami Gardens FL 33055 đang cần gấp thợ nail. Cần thợ nail làm bột biết dip, desing, eyebrow, eyelash, cần thợ tay chân nước. Ưu tiên cho thợ nữ. Thợ làm full / part time đều được. Nếu muốn chủ sẽ bao lương tùy theo tay nghề, hơn ăn chia. Tiệm khách lịch sự, dễ chịu. Tiệm nhiều khách làm bột, giá nail cao, tip hậu, thợ có income cao. Chỗ làm vui vẻ, hòa đồng, thoải mái. Chia turn công bằng Cần thợ làm nhiệt tình. Gọi đi làm luôn.
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc Manage : 954-439-3992 (David) hoặc phone tiệm 786-657-2126. Để lại lời nhắn hoặc text nếu không nghe máy.
Thank you for watching!