Cần Sang Tiệm Nail In Oviedo Florida Cần sang tiệm nail vì lý do moving. Tiệm ở Oviedo Florida khu khách sang tiếp cao, good location. Tiệm có 6 bàn, 6 ghế và 1 spa chair for kid, 1 phòng eyelash extension và 1 phòng wax – tint. Tiệm thoáng mát sạch sẽ, mới sơn, tiền rent rẻ( $1500 – $1900/ monthly) lease dài hạn, parking rộng rãi. Tiệm đã mở trên 12 năm – Income ổn định. Move in không cần sửa sang. Giá $140K. Thật lòng xin liên lạc 408-687-8663 after 7:30 pm.