Cần Thợ Nail In Lauderdale FL
Tiệm Mod Nail Spa cần thợ nam, nữ trẻ biết làm everything. Lương ăn chia 6/4, 1 tuần làm 6 ngày. Tiệm gần biển trong khu mỹ trắng shopping center, khách đông  tip cao, icome ổn định. Nơi làm việc thoáng mát, chủ tiệm vui vẻ hòa đồng, chia turn công bằng.
Nếu anh chị thật lòng quan tâm liên lạc : ( 954 )-478-6076 . Thank you. 
1930 E Sunrise Blvd Ste B-6 Fort Lauderdale, FL 33304