Tiệm ở Mabry Hwy North, Tampa FL, cần gấp thợ nails bột và chân tay nước, biết làm everything càng tốt. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm trong khu mỹ trắng, khách sang, giá nail cao. Môi trường làm việc vui vẻ thoải mái và hoà đồng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 813-507-4610 (cell) 813-507-2049 hoặc 813-961-6160 (W)Thank you!!!  Rose Nail & Spa 17689 Dale Mabry Hwy N Lutz, Florida 33548