Tiệm Nail Cần Thợ Vùng Columbus GA. Cần thợ nail biết làm bột, Dip, SNS, chân tay nước … Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ như gia đình. Tiệm mở cửa từ thứ 2 đến thứ 7: 10 am – 8 pm, chủ nhật: 1 – 6 pm.
Tiệm Star Nails trong publix center, rất đông khách, gần nhà bank, nhà hàng…
Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc cell. 706-315-4970, phone tiệm 706-565-5566. Không kịp nghe phone vui lòng để lại tin nhắn.
Star Nails | 3201 Macon Rd Ste 260 Columbus, GA