Tiệm Nail Tips And Toes đang cần gấp thợ bột hoặc tay chân nước, thợ biết làm everything thì càng tốt. Bao lương hoặc ăn chia túy theo khả năng, income cao,  khách dễ chịu. Môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái, chủ tiệm thân  thiện.
Mọi thông tin chi tiết xin liên lạc số phone: 404-425-0386 (cell) hoặc 678-574-7322 ( tiệm). Xin cảm ơn