Cần Thợ Nail Tại Canton GA. Tiệm đang cần thợ biết làm bột, chân tay nước, Gell. Biết làm everything càng tốt. Thợ Nam Nữ đều được. Làm full / part time.  Chủ sẽ bao lương nếu cần hoặc ăn chia tùy ý. Tiệm khu mỹ trắng 100 %, tip cao. Khách vui vẻ, dễ chịu.  Tiệm TQ Nails & Spa in 6124 Hickory Flat Hwy Suite C & D Canton GA, 30115. Tiệm mở cửa: Mon- Fri 9:30 AM – 7:30 PM Saturday 9:30 AM – 7:00 PM, Sunday 12:00 PM – 5:30 PM Tiệm rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát. Không khí làm việc thân thiện, hòa đồng. Chia turn công bằng. 
Anh chị em đồng nghiệp có nhu cầu xin call/ text: 757-739-5888 or 757-214-4804; (678) 880-7944 (W). Vui lòng để lại tin nhắn or lời nhắn nếu không nghe máy.Thank You!We are hiring technicianknow how to do acrylic, Gell, pedicure & manicure or everything. For more information please: call/ text: 757-739-5888 or 757-214-4804; (678) 880-7944 (W).