Cần Gấp Thợ Nail In Smyrna, GA
Tiệm em đang cần thợ tay chân nước và thợ biết làm everything. Income cao trung bình từ $5000 – $8000/ tháng tuỳ vào tay nghề. Tiệm nằm ở khu smyrna cách chợ Hong Kong 20’ và Morrow 30’, khách sang son gel nhiều, tips cao từ $1000 – $2000/ tháng. Anh chị nào thật lòng muốn kiếm tiệm làm ổn định, lâu dài, thoải mái, không ngò bó, vui vẻ, có income.
Xin liên lạc: (678) 717-9494 (chị Trang) or (678) 979-6725. Không kịp nghe phone xin để lại lời nhắn.
Thank you!
2420 Atlanta Rd SE Smyrna, GA 30080