Cần gấp thợ bột nam nữ có kinh nghiệm In Macon GA.
Bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo khả năng. Thợ ở xa có chỗ ở, nếu cần.Tiệm at 5451 Bowman Rd, Macon, Georgia 31210. Khu mix, khách sang, giá nail cao, tip hậu. Nằm trong khu chợ Public.Thật lòng xin liên lạc để biết thêm information: 678-599-2654 (C) 478-477-7455 (W).Thank you for watching.