Cần thợ gấp gấp, biết làm, không biết làm cũng được, khu Mỹ Trắng sang trọng lịch sự, giá cao, tip nhiều (tiền mặt nha). Làm ít giờ, đóng cửa sớm, chỉ làm tới 7 giờ chiều. Lương từ $3000 đến $5000 mỗi tháng, không trừ tiền ghế, supply, không có thợ người nhà. Công bằng vui vẻ hòa đồng. Xin gọi hoặc nhắn tin (404) 402-3884,
Cảm ơn nhiều!