Tiệm 4 Tip To Toe đang cần thợ nail nam/ nữ biết làm đủ thứ và thợ nữ làm chân tay nước. Bao lương  $900 / tuần hoặc hơn ăn chia (tùy theo tay nghề). Có chỗ ở tùy theo cho thợ. Tiệm ở trong chapel hill shopping mall, khu Mix khách đông, khách dễ thương, giá nail cao, tip cao..
Nơi làm việc vui vẻ, thoải mái, thứ 2 đến thứ 5 mở cửa từ 11: 00 am- 7: 00 pm, thứ 6 – 7 từ 10: 00 am – 8: 00 pm,  chủ nhật từ 12:00 am- 6: 00 pm.
Cần thợ thật sự muốn làm ăn lâu dài, anh chị thật lòng xin liên lạc để biết thêm chi tiết: 678-622-4266 hoặc phone tiệm 770-489-0603.
Thank you for watching!