Cần Thợ Nail Gấp!!! Income Ổn Định
Cần thợ bột và thợ tay chân nước, dipping… làm ở ngoại ô cách Chicago 3h, giá nail cao, khu Mỹ Trắng 100%, có chợ Việt Nam đang rất cần thợ vợ chồng càng tốt, thợ xuyên bang cần thợ làm lâu dài, có tâm gọi đi làm liền. Tip nhiều ( $200 –  $300/ week). Tiệm em nằm ở thành phố Pekin khách rất dễ thương. Có phòng cho thợ xuyên bang. Pedicure: $30 – $60, Nail: $30 – $70. 
Xin liên lạc: 773-377-6666 or 773-377-6789. Xin cảm ơn.
Nail Spa | 527 S Parkway Dr Pekin, IL 61554