Cần Thợ Nail In Indianapolis IN. Tiệm nail In 5370E Thompson Rd Ste Indianapolis,IN 46237 đang cần thợ nail biết làm bột. Thợ nam, thợ nữ đều được. Ưu tiên cho thợ nữ biết làm wax. Bao lương hoặc ăn chia tùy ý thợ. Tiệm gần Kroger, đông khách. Khách mỹ trắng, tip cao. Khách vui vẻ, dễ chịu. Tiệm sạch sẽ, thoáng mát. Không khí làm việc vui, thân thiện, hòa đồng. Tiệm mở cửa 7 ngày trong tuần từ 9: 30 am to 7:30 pm. Anh chị em đồng nghiệp có nhu cầu bao lương, xin liên lạc: 501-508-9099. Gọi or text nếu không nghe máy kịp. Thank you for watching