Cần Thợ Nail In Greencastle IN
Cần thợ nail khu Mỹ Trắng, giá cao, tip hậu. Cần thợ nam or nữ biết làm đủ thứ càng tốt. 2 vợ chồng càng tốt. Có chỗ cho thợ ở xa. Bao lương $4,000 đến $5,500/ month hơn ăn chia 6/4 tùy theo khả năng. Chủ vui vẻ thoải mái không cạnh tranh. Tiệm làm việc không khí gia đình. Gọi đi làm liền: (765) 246-2928 or (765) 653-3500 (w) gặp Jason. Thank you!