Cần tìm thợ bột hoặc biết làm đủ thứ. Số lượng: 4-5 người, bao lương hoặc ăn chia tùy khả năng. Tiệm đẹp nằm ở khu sang, giá cao tips hậu, chỗ làm thoải mái, hòa đồng, vui vẻ.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Lina qua phone number: (609) 969-3839 Nếu gọi máy bận vui lòng để lại message.
Thank you!
8117 Bardstown Rd, Louisville, KY 40291, United States