Cần Gấp Thợ Nail Vùng Howard County MD
Tiệm vùng Clarksville, Howard County, MD cần gấp thợ full-time và park-time. Tiệm ngay trung tâm rất an ninh, khách sang, tip cao và nhiều khách walk-ins. Chổ làm vui vẻ. Gọi đi làm liền.
Vui lòng liên lạc: Tiệm: (410) 513-9988
                             Cell: (443) 636-7440 
Không kịp nghe phone xin để lại lời nhắn hoặc text, chúng tôi sẽ gọi lại ngay. Cảm ơn!