Cần thợ biết làm bột giỏi hoặc thợ làm anything có bằng MD. Giá bột ở đây full set $35, full set gel $45.Design lên đến $300 tùy theo mình nói với khách khi dũa hình mẫu ra. Khách rất là dễ Thương. Bao lương thợ bột từ $1200-$1800/tuần. Tiệm có rất nhiều mẫu gel, bột màu, dip và nhiều designs. Chủ mua tất cả supply, thợ chỉ đến làm và lấy $. Chủ rất là dễ thương. Không khí làm việc giống như gia đình.
Vui lòng liên lạc để biết thêm chi tiết: (301) 633-9926 không kịp nghe phone xin để lại lời nhắn.
Thank you.