Cần tuyển thêm thợ ở MD
Tiệm mình đang cần thợ nail biết làm bột và chân tay nước. Bao lương $1,200. Turn ăn chia công bằng.
Tiệm nằm trong khu center, nhà hàng, gần market. Khu khách sang, khoảng 80% là my trang. Tip good. Môi trường làm việc thân thiện và công bằng.
Nếu quan tâm xin vui lòng gọi cellphone: (717) 434-9628 hoặc (410) 377-8283
gặp Trinh. Không nhấc máy vui lòng để lại lời nhắn.

Thank you!
Tiệm Queen Nails ở địa chỉ: 6368 York Rd; Baltimore, MD, 2121.