Cần Thợ Nail In Aberdeen MD.
Tiệm Lisa Nail nằm ở 16 S Philadelphia Blvd Ste 3 Aberdeen, MD 21001 đang cần thợ nail.  Cần thợ biết làm đủ thứ, có bằng MD, nếu chưa có chủ sẽ giúp đổi bằng.  Nếu cần, chủ sẽ bao lương $1,000 / tuần, trên ăn chia 7/3. Tuần làm 6 ngày. Tiệm đông khách, khách 50/50. Đảm bảo Income cho thợ.  Chỗ làm vui vẻ, hòa đồng, chia turn công bằng. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc qua số điện thoại: 443-616- 4162 ( C) or 410-273-7151 ( W). Để lại tin nhắn nếu không nghe phone kịp. Thank you!