Tiệm Lux Spa & Nail bang Michigan, đang cần gấp thợ nails có kinh nghiệm. Làm tay chân nước, Gel bao $1100/ 6 ngày. Và thợ bột có kinh nghiệm, hiện tại một tuần từ $1400 đến $2000. Tuỳ theo khả năng làm. Có phòng riêng cho thợ ở xa, đi chung xe nếu cần giúp. Không biết tiếng anh cũng không sao. Khách trắng 100%. Môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái, chủ tiêm thân thiện, dễ thương.
Anh chị em nào cần việc vui lòng gọi cho Tracy (715) 209-0886.
Thanks you !