Tiệm nail ở khu du lịch gần hồ Houghton MI cần thợ làm chân tay nước bao lương $1000/ tuần. Biết làm everything bao lương $1300/ tuần. Tiệm đông khách, khu Mỹ Trắng 100%. Có chỗ ở cho thợ ở xa. 
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (989) 202-5235 hoặc (989) 202-5118 không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn. 
Thank you!
3539 W Houghton Lake Đr. Houghton Lake, MI 48629