Cần Gấp Thợ Nail Cho Tiệm Đông Khách Income Cao In Oakpark MI. Tiệm đang cần thợ bột, TCN, thợ biết làm everything càng tốt. Income từ $900 – $1500/ tuần trên ăn chia tuỳ khả năng. Tiệm đông khách cần thợ làm full time, có chổ ở cho thợ ở xa. Tiệm trong khu đông khách, giá nail cao. Nơi làm việc vui vẻ, thoải mái, gọi đi làm liền.
Xin liên lạc: (586) 344-4984 or (586) 480-6162. Không kịp nghe phone xin để lại lời nhắn.
Thank you.