Cần Thợ Nail Gấp In O Fallon MO
Cần thợ nail biết làm chân tay nước hoặc bột càng tốt. Thợ làm full time or part time, không khí làm vệc vui vẻ, không tranh giành. Tiệm T&T Nail Spa trong plaza, khu Mỹ Trắng. Tiệm rất đông khách, khách sang.Mọi chi tiết xin liên lạc cell phone (636) 253-2550. phone tiệm (636) 265-3387. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.
Thank you!
T&T Nail Spa | 2315 Technology Dr Suite 103, O’Fallon, MO 63368