Tiệm Posh Nails & Spa ở Columbia Falls, MT cần thợ nail biết làm everything. Bao lương $6000/tháng hoặc ăn chia tùy theo tay nghề. Tiệm khu mỹ trắng, khách sang, giá nail cao, tip cao. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái. 
Thật lòng quan tâm xin liên lạc: 406-261-9847 hoặc 406-897-2727.
Thank you!