Cần Thợ Nail Gấp In Dunn NC. Cần thợ nữ giỏi biết làm đủ thứ ( khách thích làm dip và ombre nhiều). Bao lương $1200 quanh năm. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng, không tranh giành. Có chỗ cho share phòng. Khách rất dễ thương. Mọi chi tiết xin liên lạc Jenny 770-815-0613