Tiệm chúng tôi đang cần gấp thợ bột có kinh nghiệm, bảo đảm income từ $5.000 đến $6.000/ một tháng, bao lương $1.100 / tuần hơn chia, có chỗ ở lại cho thợ đến làm, không khí làm việc thoải mái, chủ tiệm vui vẻ, dễ gần.
Mọi chi tiết xin liên lạc số phone: 1(910)-853-9144 gặp A John, nếu không nghe máy xin để lại lời nhắn. Thank For Watching